De oudste foto van een Hoeilander

woensdag 08 mei 2019

In dit “Felix Sohie”- jaar komen we elke dag nieuwe dingen te weten over de grondlegger van de druiventeelt. Enkele weken geleden was Didier Parmentier, betachterkleinzoon van Felix Sohie te gast in het archief van de Koninklijke Heemkundige Kring. Hij had een kleine tweehonderd unieke foto’s mee uit de periode van Felix Sohie en zijn familie. Bob Walkiers scande ze allemaal in zodat deze foto’s voor de eeuwigheid digitaal bewaard zullen blijven.

De familie Sohie is de best gedocumenteerde familie in het archief maar Didier Parmentier had toch nog echte verrassingen mee, zoals een foto van de jonge Felix Sohie uit 1875. Hij was toen 34 jaar jong. 

Het verhaal van Felix Sohie is dus het verhaal van jonge ondernemende Hoeilanders die een duidelijk doel voor ogen hadden en er alles voor riskeren. Deze foto toont hem dus in de volle fleur van zijn succesvol ondernemerschap. Van geen enkele Hoeilander bestaat een foto die ouder is. M.a.w., deze foto van Felix Sohie is de oudste foto ooit van een Doender genomen.

De fotografie werd pas na 1850 volwassen en enkel weggelegd voor rijke mensen. Het zou tot het einde van de 19deeeuw duren voor de gevoelige plaat in stroomversnelling kwam.

Betachterkleinkind, Didier Parmentier, geboren in 1950, weet verbazend weinig over het Hoeilaarts luik van zijn familiegeschiedenis. Eigenaardig genoeg wist hij tot een paar jaar geleden zelfs niet wie Felix Sohie was. Zijn grootmoeder, Jeanne, kleindochter van Felix, heeft hij nog goed gekend maar in de familie werd nooit gesproken over onze belangrijkste Hoeilander. Raar maar waar.

Op de foto, v.l.n.r.: Didier Parmentier en Mark Pieters (nazaten van de Sohies), Jan Van Assche (Felix, de musical) en Michel Erkens (Heemkundige Kring).