Wij vieren een geboorte: het volledige repetitieschema!

zondag 18 aug 2019

Het heeft veel energie gekost en vooral een grote inzet van Marijke en Francine maar de puzzel is uiteindeliijk gemaakt. De deelnemers hebben zondagavond hun persoonlijk repetitieschema ontvangen zodat iedereen nu duidelijk weet waar hij of zij aan toe is. Er zal de volgende maanden gerepeteerd worden en geen klein beetje!

De kerngroep wenst Francine en Marijke te danken voor de vele uren die aan de casting en het repetitieschema besteed zijn. Gewwon top!

Heb je als deelnemer op zondag 18 augustus middernacht geen e-mail gekregen, kijk dan in jouw spamfolder na of neem contact op met productie@felixdemusical.be.